Classic Mini logo

Welkom bij RSD-Mini een site over de grote, kleine auto.

of . . . . . een uit de hand gelopen liefde.

HOME-PAGE

3 mini's voor de toko.

Er wordt nog steeds aan de site gesleuteld, iets wat ik nog moet leren.
Mijn site beheerder is chauffeur geworden, nu moet ik het zelf leren doen.

Under-Construction